KONTAKT

Výhradný distribútor SK/CZ

GoldTouchNutrition.SK

 • SATO spol. s r.o.
 • IČO: 31423621
 • DIČ: 2020664305
 • IČ DPH: SK2020664305
 • Banícka 50
 • Pezinok 90201
 • Slovakia
 • TEL.: +421 944 15 16 16
 • email: info@goldtouchnutrition.sk
 • Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel S.r.o.,číslo:13267/B
 • Číslo Bankového spojenia: SK8309000000005073401246